Descobreix els nostres serveis

Treballem i col·laborem directament amb altres especialistes

Pediàtrica (0 als 3 anys)

Dels 0 als 3 anys avaluem desenvolupament, rebuda i processament d'estímuls, equilibri i estat dels reflexos primitius.

Visió i aprenentatge

Dels 3 als 16 anys és una etapa fonamental que abasta l'educació infantil, primària i secundària. Una disfunció visual pot esdevenir determinant pel seu futur. Aquesta és la franja d'edats on apareixen les dificultats d'aprenentatge que sovint tenen un rerefons visual. En aquests casos es relacionen els resultats visuals amb el desenvolupament motor i la manera com es relaciona amb l'entorn.

Viso-perceptiva

Conjunt de tests i proves, amb l'objectiu d'avaluar com processa la informació visual que li arriba de l'entorn. S'avaluen capacitats de discriminació, memòria visual, relacions viso-espacials, memòria en seqüències, velocitat i comprensió lectora i d'altres tests que relacionen la integració sensorial i el sistema perceptiu.

Viso-motora

Avaluem la relació postural i propioceptiva amb la visual, proves d'integració dels Reflexos Primitius, habilitat motora de la mà dominant. El control postural que s'hauria de tenir assolit als tres anys de vegades no és del tot eficient, interferint així en la postura i altres capacitats de l'individu. Ens donen informació de l'estat maduratiu del SNC.

Visió i lesió cerebral

Conjunt de test i qüestionaris dissenyats per detectar disfuncions visuals secundàries a lesions cerebrals adquirides o disfuncions visuals per anomalies en el sistema nerviós. Simptomatologia diversa, visió doble, fenomen de l'amuntegament, mareig continu, molèsties amb la llum, dificultats en moure el cap, reducció del camp visual, heminegligències, etc.

Visió i esport

La passió per l'esport ha fet que cada vegada s'hi dediquin més persones i es professionalitzi. Per tant, incloure programes d'entrenament visual, col·lectiu o individual, en les rutines d'entrenament habituals, comença a considerar-se com una opció intel·ligent per assolir l'èxit. L'objectiu d'aquesta unitat és recollir les tècniques més conegudes emprades.

Control de miopia-ORTOQUERATOLOGIA

Consisteix a compensar la miopia modificant, temporalment, la superfície corneal fent ús nocturn de les lents de contacte de geometria inversa. Els pacients disposen de bona agudesa visual durant el dia sense necessitat d'utilitzar ajuda òptica. Es tracta d'una solució que proporciona llibertat respecte a l'ús de la correcció i que alhora, en estudis recents es preveu com una solució al control de l'augment de la graduació en miops.

Lents de contacte especials

En persones on les ulleres no poden proporcionar visió com els casos de:
· Cataractes congènites, graduacions molt elevades o diferents entre ambdós ulls, en aquests casos són ateses pel servei de contactologia pediàtrica,
· Extasies corneals com el Queratocon o els astigmatismes elevats que sovint van associats a pèrdues visuals tot i portar ulleres.
· Lents de contacte de desenfoc perifèri : són lents de contacte toves que modulen i ajuden tant a conpendar la miopia com a reduir el seu progrés.

Entrenament visual amb BrainVT i realitat virtual

A COEM els programes d’entrenament visual utilitzen la teràpia visual clàssica combinada amb les noves tecnologies (dispositius de realitat virtual, exercicis rehabilitadors amb tauleta i plataforma Brain VT) tant al centre com a casa del pacient.

L’entrenament visual és un tractament personalitzat pensat per millorar la funció visual i/o cerebral, així com el rendiment general tant per a adults com a nens (rendiment escolar).

Els entrenaments amb BrainVT són personalitzats i monitoritzats per un professional del centre. Una infinitat de jocs ens permet dissenyar múltiples tractaments per a cada pacient.