Els dubtes més freqüents

L’Òptica-Optometria és una professió lliure, sanitària (no mèdica) i independent a l’assistència primària. S’ocupa de prevenir, detectar i resoldre problemes visuals.

Cal parar atenció a:

 – De vegades gira un ull

 – Llegeix molt lent i assenyala amb el dit

 – Vocalitza quan llegeix en silenci.

 – No pot explicar el llegit.

 – Té mal de cap o li piquen els ulls en mirar de prop

 – Quan llegeix o escriu veu borrós o doble.

 – Tanca un ull o el tapa de vegades.

 – Escriu amb el cap molt proper al paper.

 – Inclina el cap quan estudia o mira la televisió.

 – Mou el cap en llegir.

 – Escriu cap amunt o cap avall amb lletra irregular.

 – Es perd quan ha de mirar de la pissarra a la taula o en copiar.

 – Té dificultats quan fa esport

 – Inverteix lletres tipus b-d p-q

 – S’acosta molt als llibres.

 – En llegir se salta paraules o línies o repeteix llegint dos cops.

 – A l’aula perd fàcilment l’atenció i distreu als companys.

Si respon afirmativament a 3-5 d’aquests símptomes, pot tenir un problema visual. Caldria considerar una exploració per un optometrista especialitzat.

La teràpia visual és un conjunt de procediments que realitzats de forma repetida i incrementant el nivell de demanda amb l’objectiu d’aconseguir millorar el control i l’automatització d’una habilitat visual determinada. Serà necessari un optometrista especialitzat per triar els procediments adients a cada situació concreta.